DTH International

PAZĂ ȘI SECURITATE

Importanţa acestei misiuni rezultă din necesitatea asigurării la nivelul întregii ţări a unui climat de ordine şi siguranţă publică, care reprezintă garanţia existenţei şi dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil şi a exercitării neîngrădite a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor.

În esență, activitatea presupune paza (cu agenți) unei anumite zone, urmărind nevoile clientului.

Această misiune are la bază următoarele argumente:

  • necesitatea protejării fizice a bunurilor şi sediilor unde îşi desfăşoară activitatea structurile administrative;
  • protecţia şi asigurarea climatului de muncă a angajaților beneficiarului, în condiţii de linişte, ordine şi de maximă siguranţă;
  • descurajarea oricăror încercări de atentat îndreptate împotriva sediului, personalului beneficiarului sau a oricăror forme de agresiune, de natură infracţională sau teroristă;

Recrutăm personal cu experiență vastă, inclusiv experiență internațională.

Selectarea se face pe bază de interviuri.

DTH International

Serviciul de gardă de corp este destinat pentru apărarea persoanelor care vor să fie protejate împotriva unor atacuri sau acțiuni ce le pun viața în pericol, integritatea corporală și/sau sănătatea, prin agenții de securitate – gardă de corp, individuali sau în echipe, cu o înaltă calificare profesională, stăpâni pe procedeele de autoapărare, deprinderi și cunoștințe temeinice privind utilizarea armamentului și a altor mijloace tehnice.

În ceea ce privește acest domeniu, DTH Internațional– agenție de recrutare și plasare forță de muncă din Asia, vă poate veni în ajutor cu personal calificat pentru următoarele posturi:

Recrutarea se face conform dorințelor și nevoilor dumneavoastră. Personalul nostru va întocmi împreună cu dumneavoastră fișa angajatului ideal pentru fiecare post dorit, pentru ca selectarea și plasarea muncitorilor asiatici să se desfășoare conform standardelor dumneavoastră și a legislației în vigoare.

Recrutăm personal cu experiență vastă, inclusiv experiență internațională. Selectarea se face pe bază de interviuri.

Formular de contact

Domeniu: